Search form

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Ons nieuwe adres is:
Havenlaan 86C/202B, 1000 Brussel.
Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd : 02/880 22 00

Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Een gezamenlijke aanpak van de sector

Een haalbaar en geloofwaardig systeem

Markttoegang

Een gerichte communicatie

Een internationale erkenning

Kwalitatieve bijproducten

Gecertificeerde loonwerkers

Duurzaamheid

Een betrouwbaar en evoluerend systeem

Om te besluiten

De volledige film