Search form

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Ons nieuwe adres is:
Havenlaan 86C/202B, 1000 Brussel.
Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd : 02/880 22 00

Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

OVPG

OVPG is het Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in de Plantaardige Grondstoffen en producten.
Samen met Agrofront en Landbouw-Service vzw staat OVPG in voor de inhoud en de ontwikkeling van respectievelijk de Vegaplan Standaard Plantaardige Productie en de Vegaplan Standaard Loonwerk.

Op 6 juli 2005 werd OVPG vzw opgericht.
Het maatschappelijk doel van deze vzw is bij te dragen tot de uitbouw van voedselveiligheid- en kwaliteitsborgingsystemen in de keten van de plantaardige sector door:

 • Studie, ontwikkeling en promotie van standpunten betreffende voedselveiligheid- en kwaliteitsborgingsystemen, met inbegrip van gemeenschappelijke standpunten van haar leden die de vereniging mandateren.
 • Overleg tussen de verschillende subsectoren in de keten van de plantaardige sector.
 • Overleg met de andere schakels uit de voedselketen en de overheid, zonder hierbij in de plaats te treden van haar leden.
 • Overleg met ontwikkelaars van andere systemen met het oog op de realisatie van uitwisselbaarheid.
 • Informatie en dienstverlening aan de leden.

OVPG bestaat uit de volgende leden:

 • Belgapom (handel in en verwerking van aardappelen)
 • Bemefa (beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten)
 • Synagra (handel in graangewassen)
 • Cefi Belgium (verwerking van cichorei)
 • KVBM (Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders)
 • Fresh Trade Belgium (handel in groenten en fruit)
 • Subel (vereniging van Belgische suikerproducenten)
 • Vegebe (Verbond van Groenteverwerkende Bedrijven – handel en verwerking van industriegroenten)
 • VBT (Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties)