Search form

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Ons nieuwe adres is:
Havenlaan 86C/202B, 1000 Brussel.
Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd : 02/880 22 00

Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Databank

De vegaplan/Codiplan databank

Deze database verzamelt de certificatiestatus van de deelnemers aan het systeem.

Elk type gebruiker ontvangt een login die hem toelaat om enkel de gegevens te raadplegen waarop hij recht op heeft: de OCI’s zien de gegevens van hun klanten (landbouwers/loonwerkers), de afnemers zien de gegevens van hun leveranciers van primaire producten, en de landbouwers zien hun eigen gegevens.