Search form

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Ons nieuwe adres is:
Havenlaan 86C/202B, 1000 Brussel.
Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd : 02/880 22 00

Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Markttoegang

Strengere normen voor markttoegang
 

Naast deze sectorgidsen kunnen de afnemers bijkomende eisen stellen via private (of ‘commerciële’) lastenboeken. Deze vereisten vloeien voort uit de stijgende verwachtingen van de consument wat betreft de voedselveiligheid en traceerbaarheid. De consument wordt ook steeds kritischer met betrekking tot het milieu, intensieve productiemethoden, ethische aspecten (GGO, dierenwelzijn, …) en duurzaamheid. De afnemers en de  distributie passen de eisen van de consument toe op de eerste schakel van de voedselketen onder de vorm van wettelijke en bovenwettelijke eisen die worden opgenomen in privé-lastenboeken.