Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

De activiteitenverslagen van 2015 zijn gepubliceerd!

22.06.2016

De activiteitenverslagen van 2015 van de vzw's Vegaplan, Codiplan en OVPG kan u  hier  downloaden. 

+lees verder

De lente nieuwsbrief is beschikbaar!

06.06.2016

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwsbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden:
 

Plantaardige Productie
 

- Gehuurde percelen: wie is verantwoordelijk voor de certificatie?

- Certificeringsaudits: de meest frequente niet-conformiteiten

- Erkenning van het Vegaplan systeem door het internationale Platform SAI

- Het sectoroverkoepelende residubewakingssysteem van Vegaplan
 

Dierlijke Productie
 

- CodiplanPLUS Rund: de meest frequente niet-conformiteiten
 

Loonwerkers
 

- Sectorgids/Vegaplan standaard 'Loonwerkers': nieuwe versie verwacht
 

Varia
 

- Wist u dat...?
 

Veel lesgenoot toegewenst!

+lees verder

De winter nieuwsbrief is beschikbaar!

24.02.2016

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwsbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden:
 

Plantaardige Productie
 

 • Vegaplan Standaard (v2.0) versus GLOBALG.A.P. (v5.0-1)
 • Certificeringsorganisaties: de erkenning van de Vegaplan auditoren wordt om de twee jaar bevestigd
 • Phytotrans: een internetsite waar u de veiligheidsfiches betreffende gewasbeschermingsmiddelen kan bekomen


Dierlijke Productie
 

 • Promotie van rundvlees: CodiplanPLUS Rund in het kader van de Belbeef Standaard
 • CodiplanPLUS Varkens: uitwisselbaarheidsakkoord met QS


Vegaplan/Codiplan
 

 • Nieuwe folder beschikbaar
 • Certificeringsaudit: offerteaanvraag via de website


Diverse
 

 • Registratie van biocides: verandering in 2016!


Veel lesgenoot toegewenst ! 

+lees verder

CodiplanPLUS Varkens: nieuwe versie lastenboek vanaf 01/01/2016

25.01.2016

Om de uitwisselbaarheid tussen CodiplanPLUS Varkens en QS (Qualität und Sicherheit) te kunnen bestendingen in 2016, bleek het noodzakelijk ons lastenboek aan te passen. Na lang onderhandelen werd een akkoord bereikt tussen Codiplan en QS, waardoor de uitwisselbaarheid ook in 2016 kan gegarandeerd worden. 
 

Wat is er precies veranderd ten opzichte van versie 4?
 

1) gecertificeerd transport biggen en varkens

2) Salmonella monitoring

3) 20% spotaudits
 

Het volledig aangepast lastenboek, de checklijst voor de CodiplanPLUS audit en CodiplanPLUS Spotaudit, is terug vinden op  deze link

+lees verder

Nieuwe tool ter voorbereiding van de audit : de handleiding voor de Vegaplan Standaard!

08.12.2015

Hier  vindt u de handleiding voor de Vegaplan Standaard. 

Via deze link kan u ofwel de volledige handleiding, ofwel gescheiden delen (bv. de pictogrammen, de ongevallenprocedure, de perceelfiche,...) raadplegen, downloaden en/of afprinten. 

+lees verder

Een tool voor de landbouwer: een gepersonaliseerde checklist voor de Vegaplan Standaard (versie 2.0)

23.11.2015

U kan nu een checklist laten genereren met enkel de eisen betreffende de activiteiten van uw onderneming, voor de Vegaplan Standaard en voor de Sectorgids (met of zonder de IPM eisen).
 

Eens deze gepersonaliseerde checklist ingevuld, krijgt u ook een conclusieblad met het aantal non-conformiteiten voor elke niveau evenals het percentage van conforme eisen van niveau 2 (waarvan 70 % in orde moeten zijn). Ook een algemeen advies wordt gegenereerd, waarmee u het resultaat van de audits voor de Vegaplan Standaard kan anticiperen.
 

Op deze pagina zijn ze te downloaden.

+lees verder

De herfst nieuwsbrief is beschikbaar!

12.11.2015

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwsbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden:


Plantaardige Productie
 

 • Vegaplan Standaard/Sectorgids: nieuwe versie vanaf 25.11.2015
 • Certificatie: een paar praktische tools...
 • Aanvraag fytolicentie: verlenging van de overgangsperiode tot 24.11.2015
 • Teeltrotatie aardappelen...een voorwaarde die gecontroleerd wordt!
 • Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter voor Vegaplan


Dierlijke Productie


Vegaplan/Codiplan
 

 • Nieuwe folder beschikbaar
 • Certificeringsaudit: offerteaanvraag via de website


Loonwerkers
 

 • Transport naar een FCA (vroeger GMP) onderneming

 

Veel lesgenoot toegewenst ! 

+lees verder

Het FAVV erkent de equivalentie tussen de Vegaplan Standaard en de Sectorgids voor primaire productie - plantaardige productie

05.11.2015

Op 13 oktober 2015 heeft het FAVV de equivalentie erkend tussen de Vegaplan Standaard (versie 2.0 dd 02.09.2015) en de Sectorgids G-040 voor de primaire productie G-040 (module A "Plantaardige Productie" en B "Ruwvoeder" - versie 2.0 dd 02.09.2015), gezien de eisen van de Sectorgids integraal in de Vegaplan Standaard opgenomen zijn. 
 

Een apart certificaat voor de Sectorgids - waarvoor de OCI soms een bijkomende factuur dient op te stellen - is dus niet nodig. 
 

Concreet: indien alle plantaardige activiteiten aanwezig in het bedrijf afgedekt worden door het certificaat voor de Vegaplan Standaard, geniet de landbouwer van:
 

 • de bonus op de jaarlijkse FAVV bijdrage
 • de vermindering van de frequentie van inspectie door het FAVV


Dit geldt enkel voor zover er geen andere activiteiten zijn of voor zover de overige activiteiten gunstig geauditeerd werden door een OCI op basis van een goedgekeurde sectorgids of door het FAVV.
 

De landbouwer kan echter steeds kiezen voor de Sectorgids (modules A en/of B) zonder de Vegaplan Standaard als hij dit wenst. 
 

De checklijst van de Vegaplan Standaard omvat de eisen van beide lastenboeken afzonderlijk in eenzelfde document. 
 

De concordantietabellen tussen de twee lastenboeken zijn te vinden  hier

 

+lees verder

Vegaplan Standaard/Sectorgids voor de primaire productie : nieuwe versie!

05.10.2015

Deze versie 2.0 omvat uitsluitend de reglementatie bijwerkingen voor de plantaardige productie (modules A, B en D van de Sectorgids), meer bepaald inzake de fytolicentie en voedselhygiëne. 
 

Deze nieuwe versie treedt in werking op 25 november 2015, wanneer ook de reglementering inzake de fytolicentie van toepassing wordt. 
 

Het lastenboek en de checklist zijn gratis beschikbaar via  deze link

+lees verder

De FAQ's voor de Vegaplan Standaard zijn beschikbaar!

02.10.2015

In deze FAQ worden de vragen opgenomen die gesteld zijn in het kader van het certificeren van de door Vegaplan ontwikkelde Standaarden, betreffende de producenten van plantaardige primaire productie en de aannemers van land- en tuinbouwwerken. 
 

U vindt deze FAQ's via  deze link

+lees verder

Pagina's