Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

De zomer nieuwsbrief is beschikbaar!

27.07.2017

+lees verder

Vacature bij Vegaplan: Wij zijn op zoek naar een adviseur (m/v)

07.07.2017

VEGAPLAN vzw, gesitueerd te Brussel, is verantwoordelijk voor het beheer van de Sectorgidsen voor de plantaardige productie, voor de afnemers van land- en tuinbouwwerken en voor sierteelt, en van de overeenstemmende Vegaplan Standaarden. De leden van Vegaplan zijn de federaties van afnemers van de primaire plantaardige sector (dit zijn de bedrijven uit de schakel verwerking van en handel in plantaardige grondstoffen & producten, die verzameld zijn onder de koepel van het overlegplatform OVPG vzw), de vertegenwoodigers van de primaire plantaardige productie verzameld onder de naam Agrofont en de vertegenwoordigers van de sierteeltproducten. Momenteel zijn wij op zoek naar een (m/v). 

 

ADVISEUR

 

Je functie

 

Je wordt de vertrouwensfiguur en de motor voor alle partners van VEGAPLAN met als voornaamste doelstelling het beheer van de Sectorgidsen voor Autocontrole (voor de plantaardige productie, de aannemers van land- en tuinbouwwerken en de sierteelt) en van de overeenstemmende Vegaplan Standaarden. Je bent betrokken bij de inhoudelijke verdere ontwikkeling van de sectorgidsen en de Vegaplan Standaarden. Daarenboven sta je mee in voor de communicatie (o.a. website, infovergaderingen), de integriteitsprogramma van de certificeringsregeling en het beheer van de databank met gecertificeerde landbouwers en loonwerkers. Je onderhoudt contacten met overheidsinstanties, beroepsfederaties, bedrijven uit de schakel, verwerking, certificeringsinstellingen, andere beheerders van lastenboeken en landbouwers en loonwerkers. Tevens organiseer en neem je deel aan diverse werkgroepen, seminaries, opleidingen en informatievergaderingen. 

 

Jouw profiel

 

Je genoot een opleiding als bio-ingenieur of industrieel ingenieur uit de richtingen: landbouwkunde, landbouweconomie, gewasproductie of kwaliteitsbeheer. Belangkrijk is dat je een goed zicht hebt op de diverse aspecten die een rol spelen op het niveau van de landbouwexploitatie zelf en op de plantaardige productie in het bijzonder. Een paar jaar relevante ervaring is een pertinent pluspunt om de vertaalslag te kunnen maken van het beleid naar de praktijk. Je werkt op een autonome manier maar toont eveneens een goede teamgeest en ondernemingszin. Een positieve contactvaardigheid, maturiteit en een analytische geest kenmerken je profiel. Je beheerst perfect de Nederlandse taal en bezit een goede kennis van het frans en Engels. 

 

Ons aanbod

 

In deze gevarieerde functie krijg je de kans om jezelf te ontplooien in een klein team waar jouw bijdrage nog het verschil kan maken. Een no-nonsense cultuur met aandacht voor collegialiteit en een aangename werksfeer. Een opportuniteit om een waardevolle bijdrage te leveren aan de landbouwsector en meer specifiek de plantaardige productie. Tevens wordt er een aantrekkelijk salarispakket met diverse extralegale voordelen aangeboden. 

 

Interesse? Ben jij de Adviseur waar wij op zoek naar zijn? Overtuig ons en stuur ons je motivatiebrief en volledige Curriculum Vitae. 

Solliciteer tot 11 augustus 2017 via het email-adres vacature@vegaplan.be. Wij behandelen elke kandidatuur met discretie. 

+lees verder

De activiteitenverslagen van 2016 zijn gepubliceerd!

20.06.2017

De activiteitenverslagen van 2016 van de vzw's Vegaplan, Codiplan en OVPG kan u hier downloaden. 

 

+lees verder

Persbericht - De vegaplan certificatie: een antwoord op duurzaamheid?

20.06.2017

In het kader van haar Algemene Vergadering organiseerde Vegaplan op 8 juni 2017 een seminarie rond the thema 'De Vegaplan certificatie : een antwoord op duurzaamheid?'

Het seminarie bouwde verder op seminarie van 2013 naar aanleiding van de voorstelling van de nieuwe 'Vegaplan Standaard', waarin naast voedselveiligheid en productkwaliteit ook de IPM-principes en eisen inzake duurzaamheid zijn opgenomen. Hoe ver staan we op het vlak van duurzaamheid drie jaar na de invoering van het nieuwe lastenboek? Kan de Vegaplan certificering een antwoord bieden aan de afnemers van plantaardige grondstoffen die op zoek zijn naar duurzame, kwaliteitsvolle producten bestemd voor de internationale export?

+lees verder

Vegaplan haalt FSA 'Gold' equivalentie bij SAI's Farm Sustainability Assessment (FSA)

20.06.2017

Vegaplan heeft zijn resultaat van vorig jaar bij SAI (Sustainable Agriculture Initiative) verder kunnen verbeteren en de score 'Goud' behaald. 

Dankzij dit uitstekend resultaat, voldoet Vegaplan voor de akkerbouwmatige teelten volledig aan de principes van Unilever voor Duurzame Landbouw. 

De banchmark bij SAI werd uitgevoerd voor alle akkerbouwmatige teelten, waaronder aardappelen, cichorei, granen, industriegroenten en suikerbieten. 

+lees verder

Ontdek onze nieuwe brochure!

02.06.2017

Lees meer over Vegaplan en download onze nieuwe Engelstalige brochure. Ze is specifiek ontworpen voor internationale gebruikers en geeft een overzicht van de scope en de inhoud van de Standaard. Veel leesplezier!

+lees verder

FCA certificatie: bij dierlijke voeding moeten 80% van de plantaardige primaire producten Vegaplan gecertificeerd zijn

17.03.2017

Voor de oogst van 2017 moet minstens 80% van de aankopen van primaire producten van plantaardige oorsprong gebeuren bij Belgische primaire producenten die over een Vegaplan Standaard certificatie beschikken. 

Een landbouwer die plantaardige primaire producten moet beschikken over een passende Vegaplan Standaard voor het speciefieke product. Enkele voorbeelden: 
  1. Graan of stro -> Code GOEG(s)
  2. Aardappelen -> Code A(s)
  3. Ruwvoer (zoals hooi) -> Code R
  4. ....
Voor meer informatie betreffende de nieuwe kwaliteitsovereenkomst voor 2017, zie www.ovocom.be

Voor meer informatie betreffende de Vegaplan-certificatie, klik hier

+lees verder

Gelijkwaardigheid Belgisch Vegaplan en Nederlandse VVAK voor certificering akkerbouwproducten hernieuwd

15.11.2016

In 2009 besloten het Overlegplatform voor de Verwerking van en de handel in Plantaardige Grondstoffen en producten (OVPG), Agrofront (ABS, BB, FWA) en het Akkerbouw Certificeringsoverleg tot de wederzijdse acceptatie van de Belgische IKKB Standaard (thans: Vegaplan) en het Nederlandse VVAK. In de afgelopen periode zijn de schema's opnieuw vergeleken met als resultaat dat de gelijkwaardigheid is herbevestigd en er een geactualiseerde overeenkomst is afgesloten. De gelijkwaardigheid betekent dat Belgische en Nederlandse akkerbouwers hun gecertificeerde akkerbouwproducten zonder aanvullende controles in zowel België als Nederland kunnen afzetten op de markten.


In de afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van Vegaplan en het Akkerbouw Certificeringsoverleg opnieuw getoetst of het Nederlandse VVAK (Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw) en het Belgische Vegaplan nog inhoudelijk gelijkwaardig zijn. Beide schema's worden namelijk jaarlijks aangepast om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen en eisen. Uit deze vergelijking blijkt dat beide systemen inhoudelijk gelijkwaardig zijn. Beide schema's hebben tot doel de garantie te bieden dat de door de akkerbouwer geleverde akkerbouwproducten veilig en traceerbaar zijn.


De wederzijdse acceptatie geldt voor de teelt van industriegroenten, suikerbieten, consumptieaardappelen en granen, zaden en peuvruchten. Dit betekent dat Vegaplan-gecertificeerde akkerbouwers bij afzet aan Nederlandse afnemers geen bijkomende controles hoeven te ondergaan. Omgekeerd voldoen VVAK-gecertificeerde producten ann de gestelde eisen in België. Voor aardappelen en industriegroenten gelden bijzondere bepalingen.


Ook in de toekomst zullen de eigenaars van de schema's nauw contact blijven houden en inhoudelijke wijzigingen op elkaar afstemmen en communiceren.


Zowel Vegaplan als VVAK zijn schema's waarin de verschillende schakels van de akkerbouwketen nauw samenwerken in het beland van voedsel- en voederveilige producten. De laatste jaren is ook duurzaamheid daarbij gekomen. In totaal 23.000 akkerbouwers uit België en Nederland laten één of meer gewassen certificeren door Vegaplan en VVAK.


Om het persbericht te downloaden, klik hier .


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


Akkerbouw Certificeringsoverleg:


Tel.: +31 (0)79 303 03 32 of wielemaker@bo-akkerbouw.nl


Vegaplan:


Tel. +32 (2) 880 22 03 of brigitta.wolf@vegaplan.be


+lees verder

CodiplanPLUS Rund: verplichting registercontrole binnen Belbeef Standaard

16.09.2016

In het kader van de Belbeef Standaard ontvangen wij vanwege de slachthuizen regelmatig meldingen van foute gegevens op het runderpaspoort wat betreft de geboortekenmerken (geslacht, rastype en haarkleed). Deze fouten vereisen een correctie in de Belbeef database, omdat ze van belang zijn om te kunnen beoordelen of een dier al dan niet aan de karkasspecifieke criteria van de afnemers voldoet.
 

Door de belangrijke impact die dergelijke fouten in het signalement van het dier op het systeem hebben, die bovendien vooral nadelig zijn voor de betrokken veehouders, heeft de Raad van Bestuur van Belbeef beslist om in de Belbeef Standaard een bijkomende voorwaarde op te nemen, namelijk de jaarlijkse controle door de veehouder op de correctheid van de diergegevens in Sanitel.
 

Voor meer informatie, klik hier.

 

+lees verder

Het FAVV erkent de equivalentie tussen de Vegaplan Standaard en de Sectorgids voor de Aannemers van Land-en Tuinbouwwerken

16.09.2016

Op 30 juni 2016 heeft het FAVV de equivalentie erkend tussen de Vegaplan Standaard (versie 1.0 dd 30.05.2016) en de Sectorgids G-033 voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie (versie 2.0 dd 30.05.2016), gezien de eisen van de Sectorgids integraal in de Vegaplan Standaard opgenomen zijn. 
 

Een apart certificaat voor de Sectorgids - waarvoor de OCI soms een bijkomende factuur dient op te stellen - is dus niet nodig. 
 

Concreet: indien alle plantaardige activiteiten aanwezig in het bedrijf afgedekt worden door het certificaat voor de Vegaplan Standaard, geniet de aannemer van de vermindering van de frequentie van inspectie door het FAVV. 
 

De concordantietabellen tussen de twee lastenboeken zijn te vinden  via deze link

+lees verder

Pagina's