Search form

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Ons nieuwe adres is:
Havenlaan 86C/202B, 1000 Brussel.
Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd : 02/880 22 00

Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

VVA Aardappelen

Vegaplan en VAVI beschouwen het Vegaplan certificaat en het Voedselveiligheidscertificaat Aardappelen als evenwaardig. Hierdoor heeft een Belgische aardappelteler niet langer het VVA of GlobalG.A.P certificaat nodig om zijn aardappelen naar de Nederlandse aardappelverwerkende industrie uit te voeren en heeft een Nederlandse aardappelteler niet langer een Vegaplan certificaat nodig om zijn aardappelen naar Belgische fabrieken te exporteren. Dit zorgt voor vereenvoudiging bij Belgische en Nederlandse aardappeltelers en creƫert bijkomende mogelijkheden op de markten voor Belgische en Nederlandse handel en verwerkers.

VAVI