Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Inhoud en volledige handleiding

De volledige versie van het handleiding kan u hier downloaden

1. Introductie

1.1 -  Voorwoord

1.2 -  Introductie

1.3 -  Hoe verloopt de certificatie?

2. Bedrijf en Gebouw

2.1 - Opslag gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

2.2 - Bewerkings-, opslag- en verkoopruimtes

2.3 - Opslag van meststoffen

2.4 - Afvalbeheer

3. Machines, apparatuur en gereedschappen

3.1 - Machines

3.2 - Landbouwtransport

3.3 - Uitrusting

4. Directeur, Personeel en Derden

4.1- Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen

4.2 - Hygiëne

4.3 - Ongevallen

4.4 - Personeel beheer

4.6 - Registratie van de klachten

5. Teelttechniek en behandelingen

5.1 - Uitgangsmateriaal en vruchtafwisseling

5.2 - Meststof

5.3 - Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

5.4 - Dossiers IN/OUT

5.5 - Nominatieve fiche van de werken per landbouwer

5.6 - Irrigatie en waterkwaliteit

5.7 - Energieverbruik bij transport

6. Meldingsplicht

7. Bijlagen

7.1 - Aankoop - verkoop formulier spuittoestel

7.2 - Formulier voor buiten gebruik stellen van een spuittoestel

7.3 - Fytolicentie: modelaangifte

7.4 - Plantenpaspoort

7.5 - Nuttige adressen en links