Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Equivalentie met G-040

Op 13 oktober 2015 heeft het FAVV de equivalentie erkend tussen de Vegaplan Standaard (versie 2.0 dd 02.09.2015) en de Sectorgids G-040 voor de primaire productie G-040 (module A "plantaardige productie" en B "Ruwvoeder" - versie 2.0 dd 02.09.2015), gezien de eisen van de Sectorgids integraal in de Vegaplan Standaard opgenomen zijn. 

Een apart certificaat voor de Sectorgids - waarvoor de OCI soms een bijkomende factuur dient op te stellen - is dus niet nodig. 

Concreet: indien alle plantaardige activiteiten aanwezig in het bedrijf afgedekt worden door het certificaat voor de Vegaplan Standaard, geniet de landbouwer van: 

  • de bonus op de jaarlijkse FAVV bijdrage
  • de vermindering van de frequentie van inspectie door het FAVV

Dit geldt enkel voor zover er geen andere activiteiten zijn of voor zover de overige activiteiten gunstig geauditeerd werden door een OCI op basis van een goedgekeurde sectorgids of door het FAVV. 

De landbouwer kan echter steeds kiezen voor de Sectorgids (modules A en/of B) zonder de Vegaplan Standaard als hij dit wenst. 

De checklist van de Vegaplan Standaard omvat de eisen van beide lastenboeken afzonderlijk in eenzelfde document. 

Hier vindt u de verbintenis van de sector en de concordantietabellen tussen de twee lastenboeken:

- Verbintenis

- Scope

- Referentiel voor de audit

- Certificeringsregelingen

- Mededeling van het FAVV en Vegaplan