Search form

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Ons nieuwe adres is:
Havenlaan 86C/202B, 1000 Brussel.
Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd : 02/880 22 00

Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Vegaplan - Loonwerker

 
  • Sectorgids + Checklist: 

G-033  versie 2.0 - Van toepassing vanaf 11/10/2016

  • Vegaplan Standaard Loonwerker - 

Lastenboek Vegaplan Standaard Loonwerker  

Van toepassing vanaf 01 april 2017: 

Checklist Vegaplan Standaard Loonwerker  (in PDF formaat) - Integraal versie

Checklist Vegaplan Standaard Loonwerker (in Excel formaat) - Individuel versie