Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Hoe kan men toegang verkrijgen tot de databank?

Afnemers van landbouwproducten kunnen via de databank nagaan of leveranciers over een certificaat beschikken.

Procedure Vegaplan

Om zich in te schrijven als afnemer bij Vegaplan dient een aanmeldingsformulier  (in tweevoud) en het betalingsbewijs voor de Vegaplan.be-bijdrage te worden opgestuurd naar Vegaplan (Havenlaan 86C/202B - 1000 Brussel).

Na inschrijving en betaling van de bijdrage ontvangen afnemers een paswoord en login voor de database van Vegaplan. Hiermee kunnen ze nagaan of telers die aan hen plantaardige grondstoffen leveren over een Vegaplan certificaat beschikken. Dit certificaat garandeert dat deze grondstoffen voldoen aan de eisen van voedselveiligheid en traceerbaarheid en met respect voor het milieu geteeld werden.

Als afnemer van Vegaplan kan U eveneens op de hoogte gehouden worden van de status van de telers die plantaardige producten aan U leveren en die U hebt aangevinkt in de database. Telkens deze teler van status verandert (bv. certificaat in aanvraag naar certificaat behaald of niet behaald), krijgt U een bericht via e-mail. Het is dus belangrijk dat wij over een correct e-mail adres beschikken. Indien U het adres dat U hebt opgegeven bij aanvraag, niet meer gebruikt, gelieve ons dan te verwittigen op: info@vegaplan.be. Dit e-mail adres kan U nakijken bij de contactgegevens van U bedrijf in de database.

Hieronder volgt de procedure om zich te abonneren op een teler:

  • Inloggen in de database
  • Klik op raadpleeg contracten en geef het BTW-nummer van een teler in (9 cijfers)
  • Daarna verschijnt het gevonden bedrijf
  • Klik op de link "abonneer mij op dit bedrijf".

Procedure Codiplan

Afnemers kunnen toegang krijgen tot de Codiplandatabank, om te kunnen nagaan of een bepaalde landbouwer al dan niet CodiplanPLUS gecertificeerd is. Opzoekingen kunnen gebeuren obv het ondernemingsnummer, het vestigingseenheidsnummer of het beslagnummer. Aan deze toegang zijn enkele voorwaarden verbonden. U kan die terug vinden in de hiervoor opgestelde overeenkomst .

Bijdrage (vanaf 1 januari 2017)

Leden uit de schakel afnemers betalen per exploitatiezetel een bijdrage in functie van hun lidmaatschap bij de leden van Vegaplan.be

A. Lid van Belgapom, BFA, Cefi, Fegra, Subel, VBT, Vegebe 

  • € 100,00/jaar excl. BTW (= € 121,00/jaar incl. BTW)

B. Lid van Belgapom, BFA, Cefi, Fegra, Subel, VBT, Vegebe 

  • € 250,00/jaar excl. BTW (= € 302,50/jaar incl. BTW)