Search form

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Ons nieuwe adres is:
Havenlaan 86C/202B, 1000 Brussel.
Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd : 02/880 22 00

Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Jaarlijkse bijdrage

Voor de rechten verleend door Vegaplan of Codiplan aan de OCI is er een vergoeding verschuldigd van € 1.000,00 (excl. BTW) per jaar.

Verder wordt € 2,00 excl. BTW (excl. BTW) betaald per registratie bij Vegaplan en per registratie bij Codiplan.